martes, 15 de febrero de 2011

RECURSOS DE INTERNET

Recursos en internetArtigo da Revista *Ar@cne onde se recollen algúns recursos en Internet para o
ensino da Xeografía: http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-118.htm
Contraclave (apartado de Geografía, J. Valera Bernal), Revista dixital educativa:
www.contraclave.org
Na páxina da Asociación de Geógrafos Españoles, no tema Ensino Secundario
hai tres apartados: España a través dos mapas (en colaboración co *IGN),
Recursos didácticos e Seminarios (materiais dos Seminarios de Xeografía para a
educación secundaria):
http://age.ieg.csic.es/
Dicionario:
http://geopress.educa.aragon.es/Diccionario/Diccnavegartem.htm#Geografiaurbana
Materiais didácticos de 2º de Bacharelato:
http://www.uchbud.es/geografia.html
Outros recursos:
http://s335272561.mialojamiento.es/CD/index.html
http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/indexlibro.htm
Instituto Xeográfico Nacional (IGN):
http://www.ign.es
Cartografía didáctica (do IGN):
http://www.cnig.es/CARDID/index.html
ITE (Instituto de Tecnoloxías Educativas) Ministerio de Educación
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/bachillerato/geografia/
Nesta dirección poden atoparse, entre outros, os seguintes recursos:
· Proxecto Sextante. Xeografía para Bacharelato (Programa Internet no
Aula), de Marta Bonet (coord.)
· Kairos, de varios autores (Convenio Internet no Aula)
· Viaxe ao centro de Madrid, de Agustín Carracedo Santos
· Urbanita 2000: Coñece as cidades desde o aire, de J.A. Padilla e I.
González-Cutre
· Aula virtual da cidade de Madrid
· A paisaxe urbana, de C. Fernández e P.Pine
O dicionario visual de Xeografía Física de educarex:
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/Diccionario/diccionariovisua.html
Datos socioeconómicos das Comunidades Autónomas:
http://www.mpt.es/areas/politica_autonomica/info_ecofin/2anaeco/indicador
_por/indicadores.html
Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es
Instituto Galego de Estatística:
http://www.ige.eu/
O portal da Unión Europea:
http://europa.eu/index_es.htm
A ONU
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp
Mapas interactivos:
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapasflash.htm
Neste enderezo accédese directamente ás presentacións do Profesor Isaac
Buzo: http://www.slideshare.net/isaacbuzo/presentations
Poboación de España: datos e mapas. Proxecto Audes:
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/pobesp/index.htm
Pirámides de poboación:
http://www.imsersomayores.csic.es/estadisticas/indicadores/otrosindicadores/
padron/padron-2004.html
Elaboración pirámides de poboación:
http://www.scribd.com/doc/4295923/Como-hacer-una-piramide-de-poblacion-conmicrosoft-
excel
Movementos migratorios:
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/emigra1pr.htm
Observatorio Permanente da Inmigración:
http://extranjeros.mtas.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
España: poboación e economía:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1085
Gráficos de poboación:
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html
Atlas dixital das áreas urbanas:
http://atlas.vivienda.es
Xeografía Física: presentacións de Sergi Sanchiz Torres:
http://www.slideshare.net/sergisanchiz/slideshows
Rede de parques nacionais:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/guia_home.htm
Agencia Estatal de Meteorología:
http://www.aemet.es/es/portada
O clima: ClimaTIC:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/001_atm.html
Climas de España:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/inde
x.htm
Sobre meteoroloxía e temas de climatoloxía: blog de José Miguel Viñas:
www.divulgameteo.es
Sobre clima:
http://climantica.org/
Actividades económicas:
http://geopress.educa.aragon.es/WebgeoNEW/indexlibro.htm
Páxina da Asociación Española de Centros Comerciales:
http://www.aedecc.com/
Revista Eroski Consumer
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/04/30/192756.php