jueves, 12 de noviembre de 2009

TEMAS MÁIS FRECUENTES EN SELECTIVIDADE

1. X-06. OS BORDES MONTAÑOSOS DA MESETA.

2. S-02. O RELEVO DA MESETA.

3. S-07. A DISPOSICIÓN XERAL DO ROCHEDO PENONSULAR E A SÚA RELACIÓN COAS UNIDADES DA MESETA.

4. X-98. OS RÉXIMES FLUVIAIS DAS CUNCAS HIDROGRÁFICAS DA VERTENTE MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA.

5. S-01. TIPOS DE RÉXIMES FLUVIAIS DOS RÍOS ESPAÑOIS.

6. X-00/S-04 CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS E PAISAXES BIOCLIMÁTICAS DA ESPAÑA HÚMIDA.

7. X-05. CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS E PAISAXES BIOCLIMÁTICAS DA ESPAÑA SECA.

8. X-02. CARACTERES TERMOPLUVIOMÉTRICOS DO CLIMA DA MESETA

9. S-03. OS FACTORES DOS CLIMAS PENINSULARES.

10. S-06. O REPARTO DOS ELEMENTOS DO CLIMÁTICOS EN ESPAÑA E AS SÚAS CONSECUENCIA.

11. X-07/S-06. A VARIEDADE DAS PAISAXES VEXETAIS EN ESPAÑA.

12. X-03. OS FACTORES CONDICIONANTES DA AGRICULTURA ESPAÑOLA.

13. S-98. PROBLEMÁTICA DA GANDERÍA ESPAÑOLA NA U.E.

14. S-03/02. RASGOS XERAIS DAS ACTIVIDADES PESQUEIRAS EN ESPAÑA.

15.a. X-04. CARACTERES REXIONAIS DA INDUSTRIA ESPAÑOLA.

15.b. S-07. A EVOLUCIÓN DO PROCESO INDUSTRIALIZADOR EN ESPAÑA.

16. X-02. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO TRANSPORTE TERRESTRE EN ESPAÑA.

17. X-01/05. OS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS EN ESPAÑA.

18. X-04. CARACTERÍSTICAS XERAIS E MOVEMENTOS NATURAIS DA POBOACIÓN ESPAÑOLA.

19. X-06. AS CARACTERÍSTICAS DAS MIGRACIÓNS INTERIORES ESPAÑOLAS E AS SÚAS CONSECUENCIAS ESPACIAIS.

20. S-01. AS TRANSFORMACIÓNS DA COMPOSICIÓN DA POBOACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA

21. X-07/S-04. OS CARACTERES XERAIS DA REDE URBANA ESPAÑOLA.

22. X-08. ESPAÑA: DE PAIS EMIGRATORIO A RECEPTOR DE INMIGRANTES.